Wspaniały Bal Charytatywny Motocyklowego Stowarzyszenia Pomocy Polakom za Granicą Wschód – Zachód odbył się w dniu 13 stycznia 2024 roku. Tradycyjnie zorganizowany przez Motocyklowe Stowarzyszenie Pomocy Polakom za Granicą Wschód – Zachód z Grodziska Wielkopolskiego, bal ten stanowił nie tylko okazję do wspólnej zabawy, ale przede wszystkim szlachetnej inicjatywy.

Głównym celem corocznego balu było zebranie środków na pomoc i wsparcie młodych Polaków zza wschodniej granicy w trakcie ich pierwszych lat studiów, a także dla Domu dziecka w Bogdanowie. Dodatkowo, motocykliści zaangażowani są w wspieranie Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. R. Traugutta w Brześciu na Białorusi.

Tegoroczna edycja balu ponownie zgromadziła delegację Polaków z Brześcia, która zaszczyciła nas swoją obecnością. Spotkanie odbyło się w Hotelu Reślińskim w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie liczna grupa gościła, kontynuując tym samym owocną współpracę z zarządem Stowarzyszenia.

Podczas uroczystości, oprócz tradycyjnych zabaw i tańców, przeprowadzono licytację fantów na cele charytatywne. Wyjątkowym momentem było również wsparcie oferowane przez utalentowaną malarkę z Brescia, która poddała aukcji swój obraz. Z tej inicjatywy udało się uzyskać kwotę 1500 PLN, przeznaczoną na rzecz fundacji wspierającej potrzebujących.

Serdeczne podziękowania kierowane są do wszystkich uczestników tego wyjątkowego wydarzenia za ich poświęcenie, trud, ofiarność, życzliwość oraz zrozumienie najpilniejszych potrzeb. Dzięki za wspólną, serdeczną mobilizację na rzecz godnych celów charytatywnych.

 

Natalia KALASEJ

mickiewicz 111111Trudna ta sprawa – pisać o tak wybitnym rodaku, który, mimo upływu lat, nadal jest nam tak bliski. Co więcej dla nas, synów Kresów Wschodnich, jest on również krajanem – w końcu na tej samej ziemi przyszliśmy na świat, te same krajobrazy możemy oglądać, do tych samych „świątyń progu” możemy i my iść. Tym wielkim synem polskiej ziemi kresowej jest Adam Mickiewicz.

Urodzony na ziemi nowogrodzkiej, uczący się w Wilnie - właśnie ta ziemia i jej ludzie pozostawili w duszy Adama Mickiewicza niezatarty ślad, widoczny w całej jego twórczości. Do tych ziem dzieciństwa i młodości, do swojej małej ojczyzny A. Mickiewicz wzdychał na obczyźnie, jak to sam wyraził: „Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.” To piękno rodzimej krainy widział i opisywał również w czasie podróży na Krym, kiedy pisał: 

 

W takiej ciszy! — tak ucho natężam ciekawie,

Że słyszałbym głos z Litwy. — Jedźmy, nikt nie woła!

Szczególnie dobitnie ten głos z Litwy brzmiał w duszy wieszcza podczas tragicznych wypadków z lat 1830-1831 roku, kiedy zabór rosyjski został ogarnięty pożogą powstania narodowego. A. Mickiewicz jako gorący patriota polski nie chciał bezczynnie obserwować walk o wolność i przedsięwziął próbę przedostania się do Królestwa Kongresowego. Po kilku nieudanych próbach przekroczenia granicy pozostawał przez ponad pół roku w Wielkopolsce, czyli w zaborze pruskim. Tak mieszkał w Śmiełowie i Łukowie, musiał również się ukrywać przed pruskimi żandarmami, używając fałszywego nazwiska Adam Muehl. Pewnie ten epizod z życia natchnął poetę do napisania tych słów:

Wstaję, aż ja w pruskiej ziemi!

Jak tam lepiej leżeć w błocie.

W chłodzie. w głodzie i na słocie,

Ale w Polszcze między swemi!

Już bym tej nocy nie zasnął,

A czekałbym na kaprala.

Gdyby znowu w ramię klasnął

Krzycząc: "Pódźwa na Moskala!"

Po ostatecznym upadku powstania A. Mickiewicz powrócił na emigrację do Europy Zachodniej i w grudniu 1832 roku rozpoczął pracę nad swoim poematem epickim „Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie”. Jest to bez wątpienia jedno z najważniejszych dzieł w całej literaturze polskiej. Porusza wiele wątków – od miłosnych, społecznych, politycznych po życie codzienne szlachty niegdysiejszego Wielkiego Księstwa Litewskiego i tożsamość tejże przewodniej warstwy narodu. Soplicowo, gniazdo rodowe Sopliców, było prawdziwą wyspą starej polskiej tożsamości, która stawiała opór różnym prądom oświeceniowym – źle tam było odbierane zaniechanie polskiego stroju i obyczaju, uleganie obcym modom i straszne zaślepienie na piękno ojczystego kraju. W końcu 

„Trzeba wiedzieć, że to jest Sopliców choroba,

Że im oprócz Ojczyzny nic się nie podoba.” – mówi Telimena, jedna z kobiecych postaci epopei. Nie dotyczy to wszak jedynie rodziny Sopliców. Cały powiat, cały kraj oddycha nadzieją:

„Ważne rzeczy, mój bracie! Wojna tuż nad nami!

Wojna o Polskę! bracie! będziem Polakami!”

Nadzieją, że czas niewoli, zgotowany Polakom przez wrogów, dobiega końca, że naród rozdarty znowu się połączy w jedną całość. Niestety, wieszcz nie doczekał się tej szczęśliwej chwili za swojego życia. Zmarł w Konstantynopolu (Stambule) 26 listopada 1855 roku podczas swojej misji tworzenia polskich oddziałów do walki z Rosjanami w czasie wojny krymskiej. Zwykle jako przyczynę podaje się cholerę, ale sugerowano także, że został otruty arszenikiem lub miał udar mózgu. Jego ciało przewieziono do Francji na cmentarz polski w Montmorency, a w 1890 roku przeniesiono uroczyście na Wawel, gdzie pochowany został razem z polskimi władcami. 

Mimo upływu czasu A. Mickiewicz wciąż oddziałuje na polską wyobraźnię, polskie uczucia i polską kulturę. Jego wiersze są śpiewane do muzyki, „Dziady” goszczą nadal na scenie polskich teatrów (a odwołanie sztuki „Dziady” w 1968 roku było jednym z powodów do słynnych wystąpień antykomunistycznych w tymże roku), jego dzieła są podstawą do licznych ekranizacji. W powieści Stefana Żeromskiego „Syzyfowe prace”, opisującej rosyjski system wynaradawiania w Kongresówce po stłumieniu powstania 1863 r., uczniowie gimnazjum czytają Mickiewicza w celu zachowania i kultywowania polskiej tożsamości. Również dziś nasz wieszcz narodowy daje nam nadzieję poprzez swoją poezję:

„Gęby za lud krzyczące sam lud w końcu znudzą,

I twarze lud bawiące na końcu lud znudzą.

Ręce za lud walczące sam lud poobcina.

Imion miłych ludowi lud pozapomina.

Wszystko przejdzie. Po huku, po szumie, po trudzie

Wezmą dziedzictwo cisi, ciemni, mali ludzie.”

Eugeniusz Onufryjuk

Wesołych Świąt Bozego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego rokuDrodzy Harcerze, Przyjaciele i Współorganizatorzy,

Rok 2023 był dla naszej harcerskiej społeczności niezwykle pełen wyzwań, ale również obfitujący w chwile radości, wzrostu i wspólnej pracy. W mijającym roku skupiliśmy się na naszym głównym celu - wychowaniu młodego pokolenia na wartościach harcerskich. Liczne obozy, szkolenia, spotkania i warsztaty dostarczyły nie tylko wiedzy, ale także niezapomnianych chwil radości, przygód i przyjaźni. Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas i wiedzę, dzieląc się nią z młodzieżą.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować każdemu, kto zaangażował się w nasze działania w roku 2023. Bez Waszej pasji, zaangażowania i oddania nie bylibyśmy w stanie osiągnąć tego, co udało się osiągnąć. To Wasza praca, entuzjazm i wsparcie uczyniły naszą społeczność silną i jednolitą.

W tych świątecznych chwilach pragniemy złożyć Wam wszystkim najserdeczniejsze życzenia Bożonarodzeniowe. Niech ten magiczny czas przyniesie radość, spokój i ciepło do Waszych serc. Niech Nowy Rok 2024 będzie czasem nowych, ekscytujących wyzwań, sukcesów i niezapomnianych chwil w gronie najbliższych.

Dziękujemy Wam, że jesteście częścią tej wyjątkowej harcerskiej rodziny. Niech Nowy Rok przyniesie nam wszystkim jeszcze więcej okazji do działania razem, zjednoczonych w dobrej woli i służbie społeczności.

Z harcerskim pozdrowieniem,

Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego

Parlamentarny Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w Trakcie II wojny światowej i ekspertów różnych dyscyplin wiedzy opracował w latach 2017-2022 Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945.

Mimo upływu lat od zakończenia II wojny światowej, otwartym pozostaje wciąż pytanie, na jakim poziomie zamożności i pozycji stałoby dzisiejsze państwo polskie i jego obywatele, gdyby nie masowa eksterminacja  ludności i dokonane zniszczenia wojenne. Bezpowrotna utrata potencjału intelektualnego, kulturowego i gospodarczego nie zostały dotychczas wyczerpująco zbadane.

Polska w wyniku II wojny światowej straciła ponad 5 mln naszych obywateli. Zespół oszacował szkody wojenne na 6 bln 220 mld 609 mln zł. To są największe, w stosunku do całkowitej liczby ludności i majątku narodowego, straty osobowe i materialne ze wszystkich państw europejskich.

Poniżej przedstawiamy materiały informacyjne dotyczące Raportu.

Tekst Raportu można przeczytać na stronie: www.instytutstratwojennych.pl w zakładce Raport.

W dniach 28.09 - 1.10.2023 r. odbył się VI Rajd Powstańców Wielkopolskich. Co roku organizuje go Motocyklowe Stowarzyszenie Pomocy Polakom za Granicą Wschód-Zachód im. rtm. Witolda Pileckiego z Grodziska Wielkopolskiego. Jego celem jest szczegółowe poznanie przebiegu walk o niepodległość i potyczek powstańczych w Wielkopolsce, a także bohaterów tego zwycięskiego zrywu. Powstanie Wielkopolskie (27.12.1918-16.02.1919) przywróciło naszej ojczyźnie Wielkopolskę.

image.gifTym razem trasa przebiegała przez Gniezno i okolice, gdzie wyzwalanie ziemi gnieźnieńskiej, przedtem przez wiele lat intensywnie germanizowanej, trwało zaledwie 4 dni (28-31 grudnia 1918 r.) i  zorganizowane zostało własnymi siłami w sytuacji, gdy Wielkopolska jeszcze nie została całkowicie wyzwolona. 

Organizatorzy rajdu zadbali o klimatyczne miejsce noclegowe dla jego uczestników – ośrodek wypoczynkowy Wrzos w Stęszewku: (osrodekwypoczynkowywrzos.pl). Tam wieczorem 28 września członkowie Stowarzyszenia spotkali się na uroczystej kolacji z okazji rozpoczęcia rajdu.

Następnego dnia, w piątek 29 września motocykliści udali się do miejsc, gdzie odbywały się zacięte walki o wyzwolenie miejscowych Polaków od niemieckiej zależności. 

nr 2 firmaPo drodze czekało na nas spotkanie w Sz o.o. TIP-TOPOL, która produkuje zawieszenia pneumatyczne (poduszki powietrzne do samochodów) i zatrudnia 300 osób. Produkcja tej firmy jest dostarczana do wielu krajów świata. Kieruje nią niestrudzony prezes jej zarządu, Piotr Borucki. Prężnie się ona rozwija i rozbudowuje. Dachy jej nowych hal są wyposażone w instalacje fotowoltaiczne. Dla Stowarzyszenia ważnym postanowieniem jest stosowanie patriotyzmu gospodarczego, który polega na tym, że podczas każdego kolejnego rajdu Śladami Powstania Wielkopolskiego uczestnicy poznają nową aktywnie działającą firmę oraz dowiadują się o źródłach jej sukcesu. Ten wątek działalności Stowarzyszenia jest bardzo ważny dlatego, że wszystkie jego projekty są realizowane bez udziału grantów państwowych. 

Następnym punktem rajdu była Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Fałkowie i  spotkanie z młodzieżą, która zademonstrowała elementy musztry żołnierskiej i wystawiła wartę honorową przy izbie pamięci szkoły, w której znajdują się pamiątki po Powstaniu Wielkopolskim oraz publikacje na temat miejscowych uczestników powstania. Ponad 100 polskich szkół nosi imię Powstańców Wielkopolskich, a ich uczniowie mają za zadanie poznawać historie lokalnych bohaterów Powstania Wielkopolskiego.


W Gnieźnie motocykliści odwiedzili Dom Powstańca, w którym mieści się stała wystawa o przebiegu powstania na ziemi gnieźnieńskiej. Twórcy wystawy prezentują na niej mapy powstania, sztandary, wzory broni oraz amunicji, której używali powstańcy, ważne bitwy, wydarzenia, a także bohaterów powstania w Gnieźnie: Bolesława Kasprowicza – przemysłowca, działacza społecznego i filantropa, ks. Mateusza Zabłockiego – kapelana i dowódcę oddziałów powstańczych odznaczonego Orderem Virtuti Militari, Kazimierza Grudzielskiego – komendanta Straży Ludowej na powiat wrzesiński, zwycięzcę działań powstańczych pod Szubinem odznaczonego Orderem Virtuti Militari, Edwarda Grabskiego – organizatora milicji obywatelskiej w Gnieźnie, organizatora i dowódcę  17. Pułku Ułanów Wielkopolskich. Najmłodszym powstańcem był 13-letni skaut, Jan Witkowski, który wraz z innymi harcerzami zajmował się zwiadem i przenoszeniem rozkazów. Tylko dwa lata starszy był Jan Zieliński, najmłodszy poległy powstaniec, który walcząc w szeregach 4. Kompanii gnieźnieńskiej, zginął pod Rynarzewem. 

  received 6887935426914212 września 2023 r. w warszawskim Teatrze Palladium odbyło się ważne wydarzenie społeczno-kulturalne – druga edycja Archipelagu Polskości, zgromadzenia patriotycznych organizacji pozarządowych z prezentacjami swojego dorobku. 

  Celem corocznego przedsięwzięcia jest połączenie wszystkich środowisk działających w obszarze kultury, tradycji Polski jak wysp wielkiego archipelagu. Pomysłodawcy tej inicjatywy dążą do stworzenia platformy współpracy dla rozmaitych działań historycznych, krajoznawczych artystycznych, ideowych, wychowawczych, edukacyjnych, samopomocowych oraz gospodarczych. Prezentacje poszczególnych organizacji podczas corocznych spotkań mają na celu wzajemną inspirację oraz stworzenie prawdziwej wspólnoty Archipelagu Polskości, którą łączą ogólne idei i zadania. 

  Organizatorami kongresu są Stowarzyszenie Patriotyzm i Wolność oraz Fundacja Historyczna im. Mariana Rejewskiego. Partnerami wystąpiły Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej i Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości”, tworzące razem Radę Koordynującą, która przyznaje dwie nagrody i cztery wyróżnienia Archipelagu Polskości za osiągnięcia w działalności patriotycznej.

  Pierwsza nagroda główna została przyznana osobie prawnej – Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Sukcesorów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej za wieloletnią działalność wśród organizacji kombatanckich i sukcesorskich oraz promowanie postaw patriotycznych. Nagrodę odebrał zasłużony dla sprawy polskiej  93-letni prezes Federacji ppłk. dr. inż. Leonard Kapiszewski.

  Druga nagroda główna została przyznana osobie fizycznej – Anne Paniszewej, nauczycielce z Brześcia Litewskiego, która prześladowana była przez władze białoruskie za kultywowanie polskiej historii, w tym upamiętnianie walk Armii Krajowej i polskiego podziemia antykomunistycznego po roku 1945. Nagroda przyznana za całokształt działalności edukacyjnej, wychowawczej i kulturalnej na pograniczu polsko-białoruskim w latach 2004-2023.

  Wyróżnienia zostały przyznane:

- Fundacji Obowiązek Polski z siedzibą w Białymstoku za pionierskie programy husarskie jak Podlaska Chorągiew Husarii oraz Polska Liga Husarska. Statuetkę odebrał  założyciel i prezes Fundacji Dariusz Wasilewski;

- Muzeum Tradycji Ruchu Narodowego z siedzibą w Jelczu-Laskowicach za promowanie polskiej historii, szczególnie historii obozu narodowego z Romanem Dmowskim na czele. Statuetkę odebrał kustosz oraz pomysłodawca Muzeum Mateusz Kotas;

- Akcji Społecznej „Kwiaty Wołynia” – za upamiętnienie 80-lecia rzezi wołyńskiej. Statuetkę odebrała Paulina Kalinowska – autorka identyfikacji graficznej akcji w postaci stylizowanego kwiatu lnu;

- Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” z siedzibą w Brzezinach na Zamojszczyźnie za wytrwałe promowanie lokalnej i regionalnej historii. Statuetkę odebrała  wieloletnia prezes Magdalena Szczepańska.

Podczas wydarzenia odbyły się debaty „Korfanty – polski wyrzut sumienia”, „NGO, czyli dobrowolne zrzeszenia”, a także koncerty Norberta „Smoły” Smolińskiego, zespołu regionalnego „Mogilanie” oraz „Kapeli Turobińskiej”. 

Anna PANISZEWA

   20230726 094920Dofinansowano przez Instytut Rozwou Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

 image.png          

  Niemal jedynym sposobem na żywe obcowanie młodych Polaków z Białorusi z rówieśnikami zza Bugu oraz poznanie kultury Polski  stały się letnie kolonie prowadzone przez stowarzyszenia i fundacje w Polsce. Lato 2023 dla dzieci z Brześcia zaowocowało czterema wyjazdami, które dały możliwość zwiedzieć Wielkopolskę, Pomorze Gdańskie, pogranicze Mazowsza oraz Lubelszczyzny.

   W marcu 2021 r. władza białoruska bezpodstawnie zaatakowała Polską Harcerską Szkołę Społeczną im. R. Traugutta w Brześciu. Dyrektorka szkoły została aresztowana, uczniowie byli przesłuchiwani w celu poszukiwania wymyślonych przez prokuratora rzekomych pronazistowskich działań szkoły.

    Od dwóch lat szkoła jest bezprawnie zamknięta pod absurdalnym zarzutem, część nauczycieli oraz rodzin z dziećmi wyjechała do Polski, część wspólnoty szkoły pozostała w Brześciu i zmaga się z nową rzeczywistością, w której dominują zarówno propaganda wojny, przemocy, brak szacunku do praw człowieka i dziecka. Codziennie reżimowi propagandyści szydzą z Polaków, a Polskę określają jako wrogie państwo. W tych warunkach praktycznie niemożliwe jest wychowanie samodzielnie myślącej młodzieży z tożsamością Polaka i Patrioty.

      Za wyjazdami dzieci z Polskiej Szkoły w Brześciu stoją Motocyklowe Stowarzyszenie Pomocy Polakom za Granicą Wschód-Zachód z Grodziska Wielkopolskiego, Fundacja Znaki Pamięci z Warszawy oraz Oddział Mazowiecki Stowarzyszenie Odra-Niemen.

plakat dużyZespół Konkursu Patria Nostra oraz Fundacja Konkursu PATRIA NOSTRA zapraszają młodzież oraz nauczycieli do udziału w VIII edycji Filmowego Konkursu Historycznego Patria Nostra dla młodzieży ze szkół Polskich i Polonijnych za granicą pod patronatem min, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
ZADANIE KONKURSOWE stworzenie 60-cio sekundowych filmów i animacji dotyczących ważnego wydarzenia z historii Polski NAGRODY
-wycieczki do Polski dla 5 najlepszych drużyn z konkursu światowego
-nagrody finansowe dla laureatów z konkursów regionalnych
-atrakcyjne nagrody rzeczowe otrzymują wszyscy uczestnicy -ogłoszenie wyników na uroczystych galach
REJESTRACJA W KONKURSIE
Szkoła może zarejestrować drużyny (2 lub więcej o różnym składzie) w konkursach:

światowym- wyłącznie dla młodzieży polonijnej https://konkurs-patrianostra.pl/rejestracja-uczestnikow?contest=edycja-viii-konkurs-swiatowy-2023
regionalnych- dla młodzieży z Polski i polonijnej
https://konkurs-patrianostra.pl/rejestracja-uczestnikow?contest=edycja-viii-region-poludniowy-2023
https://konkurs-patrianostra.pl/rejestracja-uczestnikow?contest=edycja-viii-region-polnocny-2023
https://konkurs-patrianostra.pl/rejestracja-uczestnikow?contest=edycja-viii-region-wschodni-2023
https://konkurs-patrianostra.pl/rejestracja-uczestnikow?contest=edycja-viii-region-zachodni-2023


Więcej informcji na stronie:
ttps://konkurs-patrianostra.pl/

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w albumie google z gal finałowych oraz 
wycieczek do Polski aby zapoznać się bliżej z projektem:
https://drive.google.com/drive/folders/1i6iqqV_Pql-CDrgBPlbmKMPJKLKEYiMF?usp=sharing

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na Międzynarodowy Festiwal Twórczości Maryjnej Sancta Maria.


Patronat Honorowy objął Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek.
Projekt bez tytułu 1ramach konkursu odbywają się konkursy: plastyczny i muzyczny. Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronie Festiwalu www.festiwalsanctamaria.pl oraz Facebooku Festiwal Sancta Maria. Uroczysta Gala Festiwalu odbędzie się 28 maja o godz. 18.00   w Auli Papieskiej na Jasnej Górze, podczas której zostaną zaprezentowani Laureaci Festiwalu i ich twórczość.

 

 image001_2.png


Kontakt tel. +48 516-033-831 Hanna Paniszewa E-mail: forum.brzeskie@gmail.com

KPRM flaga godło 300x100           image002

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granica 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP ani Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie