Parlamentarny Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w Trakcie II wojny światowej i ekspertów różnych dyscyplin wiedzy opracował w latach 2017-2022 Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945.

Mimo upływu lat od zakończenia II wojny światowej, otwartym pozostaje wciąż pytanie, na jakim poziomie zamożności i pozycji stałoby dzisiejsze państwo polskie i jego obywatele, gdyby nie masowa eksterminacja  ludności i dokonane zniszczenia wojenne. Bezpowrotna utrata potencjału intelektualnego, kulturowego i gospodarczego nie zostały dotychczas wyczerpująco zbadane.

Polska w wyniku II wojny światowej straciła ponad 5 mln naszych obywateli. Zespół oszacował szkody wojenne na 6 bln 220 mld 609 mln zł. To są największe, w stosunku do całkowitej liczby ludności i majątku narodowego, straty osobowe i materialne ze wszystkich państw europejskich.

Poniżej przedstawiamy materiały informacyjne dotyczące Raportu.

Tekst Raportu można przeczytać na stronie: www.instytutstratwojennych.pl w zakładce Raport.

W dniach 28.09 - 1.10.2023 r. odbył się VI Rajd Powstańców Wielkopolskich. Co roku organizuje go Motocyklowe Stowarzyszenie Pomocy Polakom za Granicą Wschód-Zachód im. rtm. Witolda Pileckiego z Grodziska Wielkopolskiego. Jego celem jest szczegółowe poznanie przebiegu walk o niepodległość i potyczek powstańczych w Wielkopolsce, a także bohaterów tego zwycięskiego zrywu. Powstanie Wielkopolskie (27.12.1918-16.02.1919) przywróciło naszej ojczyźnie Wielkopolskę.

image.gifTym razem trasa przebiegała przez Gniezno i okolice, gdzie wyzwalanie ziemi gnieźnieńskiej, przedtem przez wiele lat intensywnie germanizowanej, trwało zaledwie 4 dni (28-31 grudnia 1918 r.) i  zorganizowane zostało własnymi siłami w sytuacji, gdy Wielkopolska jeszcze nie została całkowicie wyzwolona. 

Organizatorzy rajdu zadbali o klimatyczne miejsce noclegowe dla jego uczestników – ośrodek wypoczynkowy Wrzos w Stęszewku: (osrodekwypoczynkowywrzos.pl). Tam wieczorem 28 września członkowie Stowarzyszenia spotkali się na uroczystej kolacji z okazji rozpoczęcia rajdu.

Następnego dnia, w piątek 29 września motocykliści udali się do miejsc, gdzie odbywały się zacięte walki o wyzwolenie miejscowych Polaków od niemieckiej zależności. 

nr 2 firmaPo drodze czekało na nas spotkanie w Sz o.o. TIP-TOPOL, która produkuje zawieszenia pneumatyczne (poduszki powietrzne do samochodów) i zatrudnia 300 osób. Produkcja tej firmy jest dostarczana do wielu krajów świata. Kieruje nią niestrudzony prezes jej zarządu, Piotr Borucki. Prężnie się ona rozwija i rozbudowuje. Dachy jej nowych hal są wyposażone w instalacje fotowoltaiczne. Dla Stowarzyszenia ważnym postanowieniem jest stosowanie patriotyzmu gospodarczego, który polega na tym, że podczas każdego kolejnego rajdu Śladami Powstania Wielkopolskiego uczestnicy poznają nową aktywnie działającą firmę oraz dowiadują się o źródłach jej sukcesu. Ten wątek działalności Stowarzyszenia jest bardzo ważny dlatego, że wszystkie jego projekty są realizowane bez udziału grantów państwowych. 

Następnym punktem rajdu była Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Fałkowie i  spotkanie z młodzieżą, która zademonstrowała elementy musztry żołnierskiej i wystawiła wartę honorową przy izbie pamięci szkoły, w której znajdują się pamiątki po Powstaniu Wielkopolskim oraz publikacje na temat miejscowych uczestników powstania. Ponad 100 polskich szkół nosi imię Powstańców Wielkopolskich, a ich uczniowie mają za zadanie poznawać historie lokalnych bohaterów Powstania Wielkopolskiego.


W Gnieźnie motocykliści odwiedzili Dom Powstańca, w którym mieści się stała wystawa o przebiegu powstania na ziemi gnieźnieńskiej. Twórcy wystawy prezentują na niej mapy powstania, sztandary, wzory broni oraz amunicji, której używali powstańcy, ważne bitwy, wydarzenia, a także bohaterów powstania w Gnieźnie: Bolesława Kasprowicza – przemysłowca, działacza społecznego i filantropa, ks. Mateusza Zabłockiego – kapelana i dowódcę oddziałów powstańczych odznaczonego Orderem Virtuti Militari, Kazimierza Grudzielskiego – komendanta Straży Ludowej na powiat wrzesiński, zwycięzcę działań powstańczych pod Szubinem odznaczonego Orderem Virtuti Militari, Edwarda Grabskiego – organizatora milicji obywatelskiej w Gnieźnie, organizatora i dowódcę  17. Pułku Ułanów Wielkopolskich. Najmłodszym powstańcem był 13-letni skaut, Jan Witkowski, który wraz z innymi harcerzami zajmował się zwiadem i przenoszeniem rozkazów. Tylko dwa lata starszy był Jan Zieliński, najmłodszy poległy powstaniec, który walcząc w szeregach 4. Kompanii gnieźnieńskiej, zginął pod Rynarzewem. 

  received 6887935426914212 września 2023 r. w warszawskim Teatrze Palladium odbyło się ważne wydarzenie społeczno-kulturalne – druga edycja Archipelagu Polskości, zgromadzenia patriotycznych organizacji pozarządowych z prezentacjami swojego dorobku. 

  Celem corocznego przedsięwzięcia jest połączenie wszystkich środowisk działających w obszarze kultury, tradycji Polski jak wysp wielkiego archipelagu. Pomysłodawcy tej inicjatywy dążą do stworzenia platformy współpracy dla rozmaitych działań historycznych, krajoznawczych artystycznych, ideowych, wychowawczych, edukacyjnych, samopomocowych oraz gospodarczych. Prezentacje poszczególnych organizacji podczas corocznych spotkań mają na celu wzajemną inspirację oraz stworzenie prawdziwej wspólnoty Archipelagu Polskości, którą łączą ogólne idei i zadania. 

  Organizatorami kongresu są Stowarzyszenie Patriotyzm i Wolność oraz Fundacja Historyczna im. Mariana Rejewskiego. Partnerami wystąpiły Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej i Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości”, tworzące razem Radę Koordynującą, która przyznaje dwie nagrody i cztery wyróżnienia Archipelagu Polskości za osiągnięcia w działalności patriotycznej.

  Pierwsza nagroda główna została przyznana osobie prawnej – Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Sukcesorów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej za wieloletnią działalność wśród organizacji kombatanckich i sukcesorskich oraz promowanie postaw patriotycznych. Nagrodę odebrał zasłużony dla sprawy polskiej  93-letni prezes Federacji ppłk. dr. inż. Leonard Kapiszewski.

  Druga nagroda główna została przyznana osobie fizycznej – Anne Paniszewej, nauczycielce z Brześcia Litewskiego, która prześladowana była przez władze białoruskie za kultywowanie polskiej historii, w tym upamiętnianie walk Armii Krajowej i polskiego podziemia antykomunistycznego po roku 1945. Nagroda przyznana za całokształt działalności edukacyjnej, wychowawczej i kulturalnej na pograniczu polsko-białoruskim w latach 2004-2023.

  Wyróżnienia zostały przyznane:

- Fundacji Obowiązek Polski z siedzibą w Białymstoku za pionierskie programy husarskie jak Podlaska Chorągiew Husarii oraz Polska Liga Husarska. Statuetkę odebrał  założyciel i prezes Fundacji Dariusz Wasilewski;

- Muzeum Tradycji Ruchu Narodowego z siedzibą w Jelczu-Laskowicach za promowanie polskiej historii, szczególnie historii obozu narodowego z Romanem Dmowskim na czele. Statuetkę odebrał kustosz oraz pomysłodawca Muzeum Mateusz Kotas;

- Akcji Społecznej „Kwiaty Wołynia” – za upamiętnienie 80-lecia rzezi wołyńskiej. Statuetkę odebrała Paulina Kalinowska – autorka identyfikacji graficznej akcji w postaci stylizowanego kwiatu lnu;

- Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” z siedzibą w Brzezinach na Zamojszczyźnie za wytrwałe promowanie lokalnej i regionalnej historii. Statuetkę odebrała  wieloletnia prezes Magdalena Szczepańska.

Podczas wydarzenia odbyły się debaty „Korfanty – polski wyrzut sumienia”, „NGO, czyli dobrowolne zrzeszenia”, a także koncerty Norberta „Smoły” Smolińskiego, zespołu regionalnego „Mogilanie” oraz „Kapeli Turobińskiej”. 

Anna PANISZEWA

   20230726 094920   Niemal jedynym sposobem na żywe obcowanie młodych Polaków z Białorusi z rówieśnikami zza Bugu oraz poznanie kultury Polski  stały się letnie kolonie prowadzone przez stowarzyszenia i fundacje w Polsce. Lato 2023 dla dzieci z Brześcia zaowocowało czterema wyjazdami, które dały możliwość zwiedzieć Wielkopolskę, Pomorze Gdańskie, pogranicze Mazowsza oraz Lubelszczyzny.

   W marcu 2021 r. władza białoruska bezpodstawnie zaatakowała Polską Harcerską Szkołę Społeczną im. R. Traugutta w Brześciu. Dyrektorka szkoły została aresztowana, uczniowie byli przesłuchiwani w celu poszukiwania wymyślonych przez prokuratora rzekomych pronazistowskich działań szkoły.

    Od dwóch lat szkoła jest bezprawnie zamknięta pod absurdalnym zarzutem, część nauczycieli oraz rodzin z dziećmi wyjechała do Polski, część wspólnoty szkoły pozostała w Brześciu i zmaga się z nową rzeczywistością, w której dominują zarówno propaganda wojny, przemocy, brak szacunku do praw człowieka i dziecka. Codziennie reżimowi propagandyści szydzą z Polaków, a Polskę określają jako wrogie państwo. W tych warunkach praktycznie niemożliwe jest wychowanie samodzielnie myślącej młodzieży z tożsamością Polaka i Patrioty.

      Za wyjazdami dzieci z Polskiej Szkoły w Brześciu stoją Motocyklowe Stowarzyszenie Pomocy Polakom za Granicą Wschód-Zachód z Grodziska Wielkopolskiego, Fundacja Znaki Pamięci z Warszawy oraz Oddział Mazowiecki Stowarzyszenie Odra-Niemen.

plakat dużyZespół Konkursu Patria Nostra oraz Fundacja Konkursu PATRIA NOSTRA zapraszają młodzież oraz nauczycieli do udziału w VIII edycji Filmowego Konkursu Historycznego Patria Nostra dla młodzieży ze szkół Polskich i Polonijnych za granicą pod patronatem min, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
ZADANIE KONKURSOWE stworzenie 60-cio sekundowych filmów i animacji dotyczących ważnego wydarzenia z historii Polski NAGRODY
-wycieczki do Polski dla 5 najlepszych drużyn z konkursu światowego
-nagrody finansowe dla laureatów z konkursów regionalnych
-atrakcyjne nagrody rzeczowe otrzymują wszyscy uczestnicy -ogłoszenie wyników na uroczystych galach
REJESTRACJA W KONKURSIE
Szkoła może zarejestrować drużyny (2 lub więcej o różnym składzie) w konkursach:

światowym- wyłącznie dla młodzieży polonijnej https://konkurs-patrianostra.pl/rejestracja-uczestnikow?contest=edycja-viii-konkurs-swiatowy-2023
regionalnych- dla młodzieży z Polski i polonijnej
https://konkurs-patrianostra.pl/rejestracja-uczestnikow?contest=edycja-viii-region-poludniowy-2023
https://konkurs-patrianostra.pl/rejestracja-uczestnikow?contest=edycja-viii-region-polnocny-2023
https://konkurs-patrianostra.pl/rejestracja-uczestnikow?contest=edycja-viii-region-wschodni-2023
https://konkurs-patrianostra.pl/rejestracja-uczestnikow?contest=edycja-viii-region-zachodni-2023


Więcej informcji na stronie:
ttps://konkurs-patrianostra.pl/

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w albumie google z gal finałowych oraz 
wycieczek do Polski aby zapoznać się bliżej z projektem:
https://drive.google.com/drive/folders/1i6iqqV_Pql-CDrgBPlbmKMPJKLKEYiMF?usp=sharing

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na Międzynarodowy Festiwal Twórczości Maryjnej Sancta Maria.


Patronat Honorowy objął Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek.
Projekt bez tytułu 1ramach konkursu odbywają się konkursy: plastyczny i muzyczny. Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronie Festiwalu www.festiwalsanctamaria.pl oraz Facebooku Festiwal Sancta Maria. Uroczysta Gala Festiwalu odbędzie się 28 maja o godz. 18.00   w Auli Papieskiej na Jasnej Górze, podczas której zostaną zaprezentowani Laureaci Festiwalu i ich twórczość.

 

 image001_2.png

foto 640x381Drodzy forumowicze!

1 marca 2023 r. uroczyście ogłoszono Międzynarodowy Konkurs “W duchu Strzeleckiego” w hołdzie wielkiemu odkrywcy, akademikowi, filantropowi, wielkiemu przyjacielowi Aborygenów. Konkurs organizowany z okazji Roku Strzeleckiego ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej w 150 rocznicę śmierci Pawła Edmunda. Poniżej linki do Regulaminu Konkursu, Karty zgłoszeniowej oraz pomocy konkursowych.

Inicjatorem Konkursu jest sydnejska organizacja Kosciuszko Heritage Inc., wspierana przez Ambasadę RP w Canberra, Polską Fundację Kościuszkowską w Warszawie, Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie, Bibliotekę Raczyńskich wInicjatorem Konkursu jest sydnejska organizacja Kosciuszko Heritage Inc., wspierana przez Ambasadę RP w Canberra, Polską Fundację Kościuszkowską w Warszawie, Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie, Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu oraz Federację Organizacji Polskich w Nowej Południowej Walii. Na zwycięzców konkursu czekają nagrody o łącznej wartości ponad 25 tysięcy dolarów australijskich oraz inne, atrakcyjne nagrody rzeczowe. W Konkursie mamy trzy kategorie : muzyczną, plastyczną oraz poetycką.

Konkurs dla dorosłych oraz młodzieży (w wieku 12-18 lat) potrwa do 20 lipca.

Regulamin konkursu i niezbędne informacje znajdą Pastwo w załączniku.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN KONKURSU

Międzynarodowy Konkurs “W duchu Strzeleckiego”

Dr Ernestyna Skurjat-Kozek Prezes oganizacji Kosciuszko Heritage Inc (Sydney) przesłała tekst z ksiażki L. Paszkowskiego o Strzeleckim, którą niedawno wydali w Polsce w języku polskim. 
 
 

 

Projekt bez tytułuDrodzy Rodacy!

Rok temu, 24 lutego, Rosja zaatakowała Ukrainę. Do tej chwili nie wyobrażaliśmy sobie, że w XXI wieku w Europie może wybuchnąć wojna, a ludzkie życie, poszanowanie pokoju, suwerenności i integralności granic może być tak brutalnie zniszczone przez imperialną Rosję, która – za cenę powrotu do polityki międzynarodowej – postanowiła sprzeniewierzyć wszystkie głoszone do tej pory publicznie ideały i bestialsko zniszczyć Naród ukraiński.

Umiłowanie niepodległości, wolności i demokracji sprawiło jednak, że bohaterska Ukraina skutecznie stawiła czoła najeźdźcom. W tej walce ogromną rolę odegrała Polska – przyjmując miliony uchodźców, przekazując sprzęt i uzbrojenie oraz inicjując sankcje wobec Rosji – a także cała wspólnota międzynarodowa. Można powiedzieć, że dzięki Polsce świat przejrzał na oczy i zrozumiał, że celem Rosji nie jest pokój i dobrobyt, ale wojna i zniszczenie.

Rok temu apelowałem do Państwa o solidarność z Ukrainą. Polonia z całego świata odpowiedziała licznymi akcjami protestacyjnymi, zbiórkami i solidarnością. Ze swej strony zrealizowaliśmy ogromne programy pomocy naszym Rodakom, posiadaczom Karty Polaka, którzy schronili się w Polsce i tym, którzy na Ukrainie pozostali.

Dziś, w rocznicę brutalnej rosyjskiej agresji, wzywam Państwa ponownie! Nie możemy zapomnieć – ani my, ani świat – że WOJNA NADAL TRWA, codziennie giną ludzie, niszczone są budynki, infrastruktura, miasta i wsie.

Tylko jedność świata w potępieniu Rosji, a także pomoc Ukrainie i solidarność z jej Narodem będzie w stanie zakończyć okrutną zbrodnię. Dlatego zapraszam Państwa, by przyłączyć się do naszych akcji rocznicowych – „Wieczór polsko-ukraińskiej przyjaźni”, „Błękitno-żółty gołąbek pokoju w szkołach”,  „Minuta ciszy za ofiary rosyjskiej agresji na Ukrainę”.  

Szczegóły akcji znajdą Państwo w kolejnych informacjach na stronie oraz na moim profilu na Facebooku

Niech żyje wolna i niepodległa Ukraina!

Niech żyje wolna i niepodległa Polska!   


Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą

167415198186714 stycznia 2023 r. odbył się XIII Bal Charytatywny Motocyklowego Stowarzyszenia Pomocy Polakom za Granicą Wschód – Zachód z Grodziska Wielkopolskiego. Celem dorocznego balu w okresie noworocznym jest zebranie środków na pomoc oraz wsparcie młodych Polaków zza wschodniej granicy w pierwszych latach studiów oraz pomoc Domu dziecka w Bogdanowie. Oczkiem w głowie motocyklistów jest także Polska Harcerska Szkoła Społeczna im. R. Traugutta w Brześciu na Białorusi, na cele pomocy której zostało otwarte osobne konto w banku.

Kieruje Stowarzyszeniem Rafał Lusina, człowiek wielkiego serca i chrześcijańskiej cnoty.

Tym razem do Hotelu Reślińskiego w Grodzisku Wielkopolskim przybyła delegacja Polaków z Brześcia na zaproszenie zarządu Stowarzyszenia. Obecni byli także studenci – stypendyści Stowarzyszenia. Polacy z Brześcia opowiedzieli o swoich troskach, radościach oraz wyrazili nadzieję na dalszą współpracę ze Stowarzyszeniem skierowaną na pielęgnowanie tradycji oraz kultury polskiej, wsparcie młodzieży, wychowanie chrześcijańskie w tych nie łatwych czasach, kiedy na wschodzie blisko roku toczy się wojna. Stypendyści  podziękowali Stowarzyszeniu za pomoc, która jest niezbędna w pierwszych latach studiów w warunkach ograniczenia możliwości wyjazdu do rodziny. Na koniec swojej prezentacji forumowicze zaśpiewali harcerską piosenkę „Jak dobrze nam…”

Zabawa była połączona z licytacją fantów na cele charytatywne. Pyszne polskie potrawy dodawały smaku wspólnemu świętowaniu.

Zabrzmiały 100 lat dla solenizanta z Brześcia, który 14 stycznia obchodził swoje urodziny.

Współpraca forumowiczów ze Stowarzyszeniem trwa od roku 2015, kiedy na zaproszenie FPIL motocykliści przyjechali do Brześcia, odwiedzili Plac R. Traugutta oraz Polską Szkołę w Brześciu.

Już w roku 2016 delegacja dzieci i nauczycieli z Polskiej Szkoły w Brześciu odwiedziła Grodzisk Wielkopolski. Podobne wizyty odbywały się w latach 2017, 2019. A w roku 2018 młodzież z Grodziska odwiedziła Brześć.

Ważnym elementem współpracy jest także udział forumowiczów w rajdach Stowarzyszenia, które pomagają Polakom ze wschodu poznać sławną historię Wielkopolski.

Stowarzyszenie zorganizowało także kolonie letnie dla 25-osobowej grupy dzieci z Polskiej Harcerskiej Szkoły w Brześciu w lipcu 2022 r.

Dziękujemy serdecznie za poświęcenie, trud, który zechcieli sobie Państwo zadać, ofiarność, życzliwość i zrozumienie naszych najpilniejszych potrzeb.

Konto do przekazania darowizn dla wsparcia studentów:

nr konta: 45 90630008 0000 0022 9078 0001

Konto dla wsparcia Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. R. Traugutta w Brześciu:

Nr konta: 88 90630008 0000 0022 9078 0003

 

Motocyklowe Stowarzyszenie Pomocy Polakom za Granicą Wschód – Zachód

Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego

2023


Kontakt tel. +48 516-033-831 Hanna Paniszewa E-mail: forum.brzeskie@gmail.com

KPRM flaga godło 300x100           image002

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granica 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP ani Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie