1 i 2 grudnia 2018 w Siedlcach w Parku Handlowym Arche odbyły się XXI Targi Rękodzieła Artystycznego.
Podczas Targów swoje wyroby prezentowało wielu wystawców z Polski, Białorusi i Ukrainy. Stowarzyszenie twórców ludowych „Tłoka” z FPIL po raz szósty odwiedziło Targi. Obecni byli rękodziałacze z Brześcia i rejonu brzeskiego, Baranowicz, Mińska.

Na Targach można było odnaleźć wszystko, czego nie można kupić w sklepach. To różne dekoracje i ozdoby, lalki, zabawki dla dzieci i inne. Tatsiana Kulbakowa z naszej grupy została wyróżniona Dyplomem za ludowe lalki zające prezentowane na Targach.

Targi Rękodzieła Artystycznego to możlowość spotkać ludzi, których lączy pasja tworzenia, wymiany poglądów, podpatrzenia metod pracy oraz bezpośredniej konfrontacji z odbiorcami, którzy weryfikują wytwarzane produkty. Razem z tym to czas rozmów i spotkań, na króre zawsze chekają rękodziałacze  i z zadowoleniem odwiedzają Targi.

targi allKontakt tel. +375 (33) 611-12-05 Hanna Paniszewa E-mail: forum.brzeskie@gmail.com