olimpiada 1W lutym 2020 roku po raz pierwszy w Polskiej Harcerskiej Szkole Społecznej im. Romualda Traugutta odbyła się olimpiada historii i języka polskiego. Uczestniczyło w niej trzydzieścioro uczniów w wieku 10 – 13 lat.

Ich zadaniem było odpowiedzieć na pytania dotyczące życia i działalności patrona szkoły, Romualda Traugutta, a także rozwiązać test gramatyczny na poziomie zaawansowania językowego A2.

Zwycięzcami olimpiady okazali się: Danuta Olszewska, Ariadna Liwaj, Angelina Piskur, Weronika Antuszewicz, Angelina Gałubkowicz, Daniel Aleksandrow. Można przypuszczać, że to są najlepsi uczniowie szkoły w tej grupie wiekowej w roku szkolnym 2019/2020.

W nagrodę otrzymali oni puzzle przedstawiające krajobrazy z różnych państw Europy ufundowane przez Motocyklowe Stowarzyszenie Pomocy Polakom za Granicą Wschód-Zachód. Była to dla nich ciekawa i satysfakcjonująca nagroda. Interesujące, że nagrody zostały wręczone 22.02. 2020 r. w Dniu Myśli Braterskiej i tuż po Dniu Języka Ojczystego, który jest co roku 21 lutego.

Dorota PRĄŻYŃSKA, nauczycielka ORPEGKontakt tel. +375 (33) 611-12-05 Hanna Paniszewa E-mail: forum.brzeskie@gmail.com