biala 4W dziesiejszych czasach, kiedy wszyscy są zaniepokojeni sytuacją z koronawirusem, wiele państw jest objętych kwarantanną i granice całej Europy są zamknięte, z jeszcze większą tęsknotą przypominamy sobie nasz wyjazd do Białej Podlaskiej do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego. Wczesnym rankiem 6 marca br. na zaproszenie dyrektorki szkoły, pani Jolanty Mazuruk, wyjechaliśmy liczną grupą z Brześcia. Odczuwając ekscytację z powodu oczekującej nas podróży, nie mogliśmy się doczekać, kiedy już dotrzemy na miejsce. W autokarze śpiew zuchów i harcerzy z naszej szkoły nie kończył się do samej Białej Podlaskiej.

W szkole podstawowej witały nas pani dyrektor i pani wicedyrektor oraz liczna grupa uczniów, którzy cieszyli się z powodu wizyty dzieci z Białorusi. Po krótkiej próbie śpiewania przygotowanych przez nas piosenek na sali gimnastycznej, gdzie miał się odbyć koncert z okazji naszej wizyty, uczniowie Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. R. Traugutta mieli możliwość  wziąć udział w zajęciach i obejrzeć warunki, w których  uczą się polscy uczniowie. Harcerze byli na lekcjach z matematyki, geografii, biologii, a zuchy obserwowały zajęcia w klasach nauczania zintegrowanego. Największą frajdę sprawiały multimedialne tablice, na których nasze pociechy malowały i pisały swoje imiona.

Po powrocie do sali gimnastycznej uroczysty koncert rozpoczęła od krótkiej przemowy pani Jolanta Mazuruk, dyrektor szkoły. Bardzo się cieszyła, że kontynuujemy współpracę nawiązaną między szkołą w Brześciu a szkołą w Białej Podlaskiej.  W 2017 roku odbyła się pierwsza wizyta uczniów z Brześcia. W październiku 2019 roku uczniówie, nauczyciele i rodzice przyjeżdżali do Brześcia.biala 06032020

Potem zabrała głos Pani Anna Paniszewa, główny koordynator FPIL, która serdecznie podziękowała za przyjęcie i gościnność gospodarzy. Do szkoły przyjechali także dziennikarze z lokalnego radia i telewizji i przeprowadzili wywiady z przedstawicielami delegacji z Brześcia.

Wśród szanownych gości był prezydent miasta Biała Podlaska, Michał Litwiniuk. Był zachwycony poziomem wiedzy i zaangażowania białoruskich dzieci, które z oddaniem i powagą śpiewały polskie piosenki, pięknie recytowały wiersze polskich autorów. Podziwiał dzieci, które mimo ciężkiej nauki szkolnej na co dzień, w weekendy przychodzą do Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. R. Traugutta, żeby się uczyć języka polskiego i historii Polski.

Polskie dzieci też pokazały swoje talenty w śpiewaniu i tańcach, wywołując eksplozje oklasków ze strony licznej publiczności. Na zakończenie koncertu otrzymały słodkie upominki i z wielką radością ruszyły na obiad zorganizowany w szkolnej stołówce.

biala 2Kiedy nasze dzieci były zajęte na lekcji, którą prowadziła Pani wicedyrektor szkoły razem z polskimi uczniami, dyrekcje obu szkół odbyły rozmowę z prezydentem miasta, podczas której omawiano najważniejsze strony funkcjonowania szkół, mówiono o potrzebach oraz współpracy na przyszłość. Polska Harcerska Szkoła Społeczna im. R. Traugutta została zaproszona na Festiwal Tradycyjnych Zabaw i Gier w Białej Podlaskiej, który został zaplanowany na 16 maja br.

Bardzo dziękujemy, mamy ciekawe wspomnienia i nadzieję, że uda się nam wyjechać do Białej Podlaskiej w maju na festiwal i że nasza współpraca będzie korzystna dla obu stron, polskiej i białoruskiej.

Natalia KALASEJKontakt tel. +375 (33) 611-12-05 Hanna Paniszewa E-mail: forum.brzeskie@gmail.com