Rok szkolny 2019/20 był trzecim rokiem mojej pracy w Polskiej Harcerskiej Szkole Społecznej im. R. Traugutta w Brześciu, pracy, którą bardzo lubiłam. Na moje lekcje uczęszczało 153 uczniów w wieku od ósmego roku życia spośród czterystu w szkole.  Byli oni podzieleni na grupy w zależności od wieku i poziomu zaawansowania językowego. Niektórzy uczniowie zaczynali swoją przygodę z językiem polskim, inni kontynuowali naukę już czwarty rok. Wszyscy byli sympatyczni i zmotywowani do pracy. Z przyjemnością można było chodzić na lekcje. Chociaż w soboty regularnie miałam po 9 godzin lekcyjnych  z osiemnastu w etacie, to nie odczuwałam specjalnie zmęczenia. Nie wyobrażam sobie tak intensywnej pracy w szkole w Polsce ani w żadnej innej szkole państwowej. Polska Harcerska Szkoła Społeczna im. R. Traugutta w Brześciu jest dobrze zorganizowana i wyposażona w podręczniki. Można było dobrać książkę do każdego poziomu i wieku uczniów spośród takich tytułów, jak: Krok po kroku, Hura. Po polsku, A to polski właśnie, Piszę na A, Z polskim na ty, Kiedyś wrócisz tu. Podręczniki podarowane przez Polskę są szanowane i przechowywane w gabinecie na półkach pięknych regałów.

pani dorotaLekcje odbywały się w godnych, komfortowych warunkach,  w sali  z portretami polskich patriotów na ścianach. Cieszyło mnie, kiedy uczniowie odnosili sukcesy. W konkursach recytatorskich szczególnie wyróżniły się: Dominika Żydok, Aryna Kalasiej, Margarita Czopko, Danuta Olszewska, Juliana Żydok, Dominika Dziemczenko. Dyktando polskie najlepiej napisała Natalia Kalasiej i zajęła pierwsze miejsce. W szkole odbywały się uroczystości patriotyczne i pielęgnowano polskie tradycje, uczono śpiewać polskie piosenki. Starałam się pomagać w realizacji wszystkich tych inicjatyw i współpracowałam z  pozostałymi nauczycielkami. Efekty pracy szkoły można na bieżąco obserwować na stronie internetowej forumbrzeskie.by oraz na Facebooku, gdzie jest dokumentacja fotograficzna i artykuły o pracy szkoły. Wśród nich znajdą się i moje teksty: Pierwszy marca w Polskiej Harcerskiej Szkole Społecznej im. Romualda Traugutta, Olimpiada z języka polskiego i historii, Z Krakowa do Brześcia, Polska Harcerska Szkoła Społeczna w Brześciu, Koncert jubileuszowy, Festiwal piosenki harcerskiej, które obrazują, jak wiele działo się w szkole podczas mojego w niej pobytu, jak uczniowie byli angażowani w różnorakie działania.  Starałam się też ciągle rozwijać i nadążać za uczniami. Brałam udział w konkursach dla nauczycieli. Najpierw zajęłam pierwsze miejsce w konkursie organizowanym przez Fundację Być Polakiem, a w tym roku otrzymałam wyróżnienie. Uczestniczyłam w szkoleniu, jak nauczać zdalnie. To bardzo się przydało w tym roku szkolnym, gdyż w związku z epidemią szkoła przeszła od marca na nauczanie zdalne. Podziwiam uczniów, którzy dotrwali do końca roku szkolnego mimo  zmienionych warunków i utrudnień.

dyplomy11Spora grupa została przeze mnie wyróżniona za wzorową frekwencję i postępy w nauce. Do dyplomów zostali wytypowani: Danuta Olszewska, Margarita Czopko, Dominika Żydok, Artiom Borysewicz, Ariadna Liwaj, Barbara Fatkulina, Anton Naumowiec, Daniel Danieluk, Ksenia Jachimuk, Maria Chuchnova, Neli Grigorian, Uliana Naumuk, Władysław Bakulin, Alina Lewdandowska, Elżbieta Małachowska, Zofia Yeftuchowicz, Ariana Tsymuk, Piotr Kozłow, Maria Wołoszczyk, Waleria Wołoszczyk. Władysław Dzieżec, Daniel Gołubiew, Angelina Piskur, Maria Żygałowa, Angelina Gałubkowicz, Natalia Zabołotniewa, Walentyna Szeszko, Irena Siergiejewa, Dina Dupczuk, Helena Buszuk, Helena Nazarenko, Natalia Czaczura, Irena Gawryluk, Helena Maciuszyk, Lonia Czaczura, Dima Sidoruk, Maria Rebrikowa, Robert Ilin, Krystyna Ilina, Aleksandra Kusikowa, Alesia Gawryluk, Daria Bycik, Waleria Karalowa, Aleksandra, Anastazja Tsymuk, Aryna Kalasiej, Dominika Amiliańczuk, Emilia Bagniuk, Anastazja Karpienko, Matwiej Mikołajuk, Gleb Rybakow, Alisa Szydłowska, Artiom Szydłowski, Gleb Dulczewski, Konstanty Dulczewski, Daniel Andrijaszkin, Anna Iwaniuk, Jarosława Iwaniuk, Weronika Andrijaszkina, Daniel Alientiew, Zofia Wołosiuk, Ilia Małachowski, Anton Hamzin, Anna Mikulik, Natalia Kalasiej, Lira Arsen, Jan Parchocewicz, Arseniusz Szczerba. Wszystkim należą się gratulacje.

Myślałam, że uroczystego zakończenia roku szkolnego nie będzie jak zwykle pod koniec maja. Tymczasem wszystko się odbyło, tylko inaczej. To była dla mnie wielka niespodzianka. Uczniowie nagrali filmiki z podziękowaniami za pracę dla nauczycieli i recytację wierszy oraz piosenki. To zostało opublikowane na Facebooku i każdy mógł oglądać i podziwiać. Tak skończył się ten rok szkolny, trochę nietypowy, bo normalną naukę próbowała popsuć epidemia. Dziękuję bardzo wszystkim uczniom oraz ich rodzicom za współpracę, za to, że wychowali tak wspaniałe dzieci chętne do nauki jeszcze jednego języka. Polska Harcerska Szkoła Społeczna jest prawdziwym wzorem tego, jak powinno wyglądać nauczanie języka polskiego i przekazywanie polskich wartości oraz polskiej kultury. Nad jej prawidłowym funkcjonowaniem  czuwa kochana przez wszystkich, pani Anna Paniszewa – główny koordynator Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego, osoba, którą podziwiam za wielkie zaangażowanie w pracę społeczną, za optymizm i entuzjazm w podchodzeniu do wszystkich inicjatyw, za niezwykły talent pedagogiczny i umiejętność angażowania uczniów w harcerską działalność i naukę języka polskiego, za przekazywanie wartości wynikających z ważnego dla wielu Polaków hasła: „Bóg, honor, ojczyzna”. Życzę, aby Polska Harcerska Szkoła im. R. Traugutta rozwijała się w Brześciu równie dynamicznie jak do tej pory.

Dorota PRĄŻYŃSKA, nauczycielka ORPEGKontakt tel. +375 (33) 611-12-05 Hanna Paniszewa E-mail: forum.brzeskie@gmail.com