Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego powstało na Konferencji Sprawozdawczo-Założycielskiej Oddziału Brzeskiego ZPB 15 maja 2013 roku, która odbyła się w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Brześciu.

Zadaniem FPIL Brześcia i Obwodu Brzeskiego jest legalizacja działalności polskich organizacji w obwodzie brzeskim poprzez państwową rejestrację, a także promocja lokalnych wydarzeń kulturalnych na polsko-białoruskim pograniczu i aktywne krzewienie polskości w Brześciu i obwodzie brzeskim, dokumentowanie śladów polskiej obecności na Ziemi Brzeskiej, opieka nad polskimi cmentarzami oraz miejscami polskiej pamięci narodowej. Duży nacisk nasze Forum kładzie na wspieranie dziennikarzy, artystów, zespołów tanecznych oraz chórów, dzieci uczących się języka polskiego i młodzieży idącej na studia do Polski.

Kolejnym zadaniem FPIL Brześcia i Obwodu Brzeskiego jest pomoc w nawiązaniu współpracy pomiędzy organizacjami pogranicza poprzez konferencje kulturotwórczych organizacji z Polski i z Białorusi, wspieranie wspólnych imprez kulturalno-oświatowych, pomoc w organizacji jarmarków i targów transgranicznych, festiwali, koncertów polskich artystów na Białorusi oraz artystów z Białórusi w Polsce, także imprez sportowych.

Jesteśmy również zainteresowani w aktywizacji biznesu polsko-białoruskiego oraz promocji polskich firm na Białorusi, a białoruskich w Polsce. Planujemy zapoczątkować stałe spotkania przedstawicieli małego oraz średniego biznesu z Polski i Białorusi na naszej platformie.

Strona www.forumbrzeskie.by  będzie podlegała nieustannemu rozwojowi. Poszukujemy  polskojęzycznych autorów, miłośników polskiej kultury, twórców, gotowych do współpracy z redakcją. Nie zamierzamy cenzurować tekstów, będziemy dawać  głos wszystkim, kogo interesuje tematyka mediów, pokazów filmowych, wystaw, spektakli, koncertów i spotkań, związanych z polską kulturą na Białorusi. Aby zachęcić czytelników do korzystania z informacji na naszej stronie, prowadzimy także stronę na facebook. Ponieważ chcemy, by strona docierała do jak najszerszego grona odbiorców, postanowiliśmy zapoczątkować polską telewizję internetową w Brześciu – TV Forum-Brześć.

placForum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego

Oddział Polskiej Macierzy Szkolnej w Brześciu

Oddział Polskiej Macierzy Szkolnej w Pińsku

Stowarzyszenie Plastyków Polskich „Mostek”

Zespół Taneczny „Karolinka”

Polski Akademicki Chór ZGODA

Drużyny Harcerskie

Instytucja Kulturalno-Oświatowa „Kresy” w Baranowiczach

Instytucja Kulturalno-Oświatowa „Uścisk Dłoni”

Polska Szkoła Społeczna im. I. Domeyki

Polska Szkoła Społeczna im. Rejtana

Polska Szkoła Społeczna im. R. Kapuścińskiego

Klub Inteligencji Katolickiej

Redakcja kwartalnika „Echa Polesia”

flagiGminny Ośrodek Kultury w Łomazach

Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu

Miejski Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej

Regionalne Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nadbużańskiej "Bugowiaki" w Terespolu

Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne w Janowie Podlaskim

Polska Fundacja Kościuszkowska 

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie

Fundacja Semper Polonia


Kontakt tel. +48 516-033-831 Hanna Paniszewa E-mail: forum.brzeskie@gmail.com

KPRM flaga godło 300x100           image002

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granica 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP ani Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie