Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego powstało na Konferencji Sprawozdawczo-Założycielskiej Oddziału Brzeskiego ZPB 15 maja 2013 roku, która odbyła się w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Brześciu.

Zadaniem FPIL Brześcia i Obwodu Brzeskiego jest legalizacja działalności polskich organizacji w obwodzie brzeskim poprzez państwową rejestrację, a także promocja lokalnych wydarzeń kulturalnych na polsko-białoruskim pograniczu i aktywne krzewienie polskości w Brześciu i obwodzie brzeskim, dokumentowanie śladów polskiej obecności na Ziemi Brzeskiej, opieka nad polskimi cmentarzami oraz miejscami polskiej pamięci narodowej. Duży nacisk nasze Forum kładzie na wspieranie dziennikarzy, artystów, zespołów tanecznych oraz chórów, dzieci uczących się języka polskiego i młodzieży idącej na studia do Polski.

Kolejnym zadaniem FPIL Brześcia i Obwodu Brzeskiego jest pomoc w nawiązaniu współpracy pomiędzy organizacjami pogranicza poprzez konferencje kulturotwórczych organizacji z Polski i z Białorusi, wspieranie wspólnych imprez kulturalno-oświatowych, pomoc w organizacji jarmarków i targów transgranicznych, festiwali, koncertów polskich artystów na Białorusi oraz artystów z Białórusi w Polsce, także imprez sportowych.

Jesteśmy również zainteresowani w aktywizacji biznesu polsko-białoruskiego oraz promocji polskich firm na Białorusi, a białoruskich w Polsce. Planujemy zapoczątkować stałe spotkania przedstawicieli małego oraz średniego biznesu z Polski i Białorusi na naszej platformie.

Strona www.forumbrzeskie.by  będzie podlegała nieustannemu rozwojowi. Poszukujemy  polskojęzycznych autorów, miłośników polskiej kultury, twórców, gotowych do współpracy z redakcją. Nie zamierzamy cenzurować tekstów, będziemy dawać  głos wszystkim, kogo interesuje tematyka mediów, pokazów filmowych, wystaw, spektakli, koncertów i spotkań, związanych z polską kulturą na Białorusi. Aby zachęcić czytelników do korzystania z informacji na naszej stronie, prowadzimy także stronę na facebook. Ponieważ chcemy, by strona docierała do jak najszerszego grona odbiorców, postanowiliśmy zapoczątkować polską telewizję internetową w Brześciu – TV Forum-Brześć.


Kontakt tel. +375 (33) 611-12-05 Hanna Paniszewa E-mail: forum.brzeskie@gmail.com