KIK w Brześciu pracuje od roku 2004. Zrzesza 26 osób. W pierwszych latach kierował jego działalnością ks. Biskup Kazimier Wielikosielec, ówczesny proboszcz parafii pw Podwyższenia Krzyża Świętego w Brześciu. W roku 2010 zaczęła się organizacyjna praca po uruchomianiu wydawnictwa dwujęzycznej gazety Klubu pod tytułem „Brześć Katolicki” dzięki wsparciu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Ta inicjatywa wspomagała księży trzech katolickich parafii Brześcia, również była źródłem informacji o życiu katolickim w mieście dla wiernych i przyczyniła się do budowania wspólnoty katolickiej w Brześciu.

KIK w Brześciu jest jednym z inicjatorów założenia tradycji Festiwalu Pieśni Religijnej w Lohiszynie kończącego pielgrzymkę do Cudownego Obrazu Matki Bożej Lohiszyńskiej w sierpniu.

KIK w Brześciu posiada swój Statut i organizuje w swojej pracy spotkania raz na miesiąc, gdzie są omawiane ważniejsze sprawy parafialne, ciekawe artykuły z prasy religijnej itd. Formy pracy Klubu opierają się głównie na spotkaniach, prelekcjach, przeglądach filmów i wykładach o tematyce religijnej, ekumenicznej, społeczno-kulturalnej, historycznej i przyrodniczej, jednakże stale zadania Klubu – przede wszystkim w zgłębianiu nauki społecznej Kościoła. Prelegentami na wykładach, odczytach i spotkaniach są przede wszystkim ludzie Kościoła, nauki, kultury i sztuki. Odbywają się także spotkania towarzyskie. Biblioteka Klubowa z czytelnią proponuje bogaty księgozbiór i szeroki wachlarz czasopism. Klub stosuje także wspólne pielgrzymki do miejsc świętych na Białorusi i za granicą.

Zadaniem KIKa w Brześciu jest wsparcie aktywności społecznej Polaków i wszystkich wiernych, aktywizacja życia religijnego Polaków w Brześciu, organizacja stałej opieki nad cmentarzami polskimi w Brześciu, wychowanie młodzieży katolickiej Brześcia według zasad chrześcijańskich, a także zbieranie i dokumentowanie informacji o działalności parafii katolickich miasta Brześć.


Kontakt tel. +48 516-033-831 Hanna Paniszewa E-mail: forum.brzeskie@gmail.com

KPRM flaga godło 300x100           image002

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granica 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP ani Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie