Polska Harcerska Szkoła Społeczna w Brześciu działa od września 2015 r. Założycielką szkoły jest Anna Paniszewa – gł. koordynator Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego. Szkoła posiada swój Statut. Tworzy szkołę wspólnota 20 nauczycieli oraz rodziny polskie miasta Brześć i obwodu brzeskiego. Szkoła ma filii w Iwacewiczach i Kobryniu. W roku szkolnym 2019/20 do szkoły uczęszcza 404 uczniów w różnym wieku: od 6 lat i powyżej. Głównym celem istnienia szkoły jest chrześcijańskie wychowanie młodzieży w szkole, która poprzez zaangażowanie społeczne uczniów i rodziców, a także dzięki zjednoczeniu dzieci i młodzieży w drużynach harcerskich krzewi polskość w Brześciu, opiekuje się miejscami polskiej pamięci narodowej, propaguje kulturę polską w Brześciu i obwodzie brzeskim.

Szkoła jest dumą Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego, jej istnienie pomaga lepiej planować kolejne działania organizacji skierowane ku odrodzeniu polskości na ziemi brzeskiej, takie jak obchody świąt narodowych, dostarczanie Betlejemskiego Światła Pokoju do Brześcia, Dzień Żołnierzy Wyklętych, akademie, koncerty polskich pieśni patriotycznych, religijnych i popularnych w Brześciu i na pograniczu.

Nasze osiągnięcia, to: nagranie trzech filmów o Związku Obrońców w Brześciu, które zdobyły nagrodę na Festiwalu Filmów Emigracyjnych w Gdyni „Emigra” oraz wyróżnienie IPN, wybrukowanie Placu Romualda Traugutta w Szostakowie i opieka nad nim, Dni Społeczne poświęcone wybitnym polskim osobowością dla społeczności polskiej w Brześciu i obwodzie brzeskim (J.U. Niemcewicz, T. Kościuszko, ks. gen. Stanisław Brzóska).

Organizacja wydaje od roku 2012 gazetkę harcerską „Harcerz Brześcia”.

Szkoła współpracuje ze Światowej Radą Badań nad Polonią.

Działalność nauczycieli i uczniów podnosi poziom jej uczestników, wychowując w nich cechy liderów, także wpływa pośrednio i na miejscowe środowisko, staje się pożyteczną i atrakcyjną formą wzbogacenia miejscowych społeczeństw.

W naszych planach postawienie Krzyża Memorialnego ku czci ks. gen. Brzóski i budownictwo kaplicy katolickiej w twierdzy brzeskiej, stanicy harcerskiej obok Placu Romualda Traugutta w Szostakowie, zdobycie Domu Harcerza w Brześciu.

harcerze


Kontakt tel. +48 516-033-831 Hanna Paniszewa E-mail: forum.brzeskie@gmail.com

KPRM flaga godło 300x100           image002

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granica 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP ani Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie