Ks. Prof. Roman Dzwonkowski SACNa koniec roku zaskoczyła nas smutna wiadomość o odejściu Ks. Profesora Romana Dzwonkowskiego, niezwykle zasłużonego dla Kościoła polskiego na Wschodzie. 

Odszedł od nas przyjaciel i duszpasterz Polaków na Wschodzie. Opiekun i badacz historii. Kościoła katolickiego na Wschodzie.Wieloletni wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie i seminarium duchownego w Gródku Podolskim na Ukrainie. Członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności.Jeden z założycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Wstrząśnięci wiadomością o śmierci Ks. Profesora Romana Dzwonkowskiego przesyłamy najgłębsze wyrazy współczucia i żalu rodzinie.

W załączniku jest umieszczony nekrolog o autorstwie Jana Dziedziczaka, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnika Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą

Nekrolog


Kontakt tel. (+375 33) 611-12-05 Hanna Paniszewa E-mail: forum.brzeskie@gmail.com