received 6887935426914212 września 2023 r. w warszawskim Teatrze Palladium odbyło się ważne wydarzenie społeczno-kulturalne – druga edycja Archipelagu Polskości, zgromadzenia patriotycznych organizacji pozarządowych z prezentacjami swojego dorobku. 

  Celem corocznego przedsięwzięcia jest połączenie wszystkich środowisk działających w obszarze kultury, tradycji Polski jak wysp wielkiego archipelagu. Pomysłodawcy tej inicjatywy dążą do stworzenia platformy współpracy dla rozmaitych działań historycznych, krajoznawczych artystycznych, ideowych, wychowawczych, edukacyjnych, samopomocowych oraz gospodarczych. Prezentacje poszczególnych organizacji podczas corocznych spotkań mają na celu wzajemną inspirację oraz stworzenie prawdziwej wspólnoty Archipelagu Polskości, którą łączą ogólne idei i zadania. 

  Organizatorami kongresu są Stowarzyszenie Patriotyzm i Wolność oraz Fundacja Historyczna im. Mariana Rejewskiego. Partnerami wystąpiły Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej i Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości”, tworzące razem Radę Koordynującą, która przyznaje dwie nagrody i cztery wyróżnienia Archipelagu Polskości za osiągnięcia w działalności patriotycznej.

  Pierwsza nagroda główna została przyznana osobie prawnej – Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Sukcesorów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej za wieloletnią działalność wśród organizacji kombatanckich i sukcesorskich oraz promowanie postaw patriotycznych. Nagrodę odebrał zasłużony dla sprawy polskiej  93-letni prezes Federacji ppłk. dr. inż. Leonard Kapiszewski.

  Druga nagroda główna została przyznana osobie fizycznej – Anne Paniszewej, nauczycielce z Brześcia Litewskiego, która prześladowana była przez władze białoruskie za kultywowanie polskiej historii, w tym upamiętnianie walk Armii Krajowej i polskiego podziemia antykomunistycznego po roku 1945. Nagroda przyznana za całokształt działalności edukacyjnej, wychowawczej i kulturalnej na pograniczu polsko-białoruskim w latach 2004-2023.

  Wyróżnienia zostały przyznane:

- Fundacji Obowiązek Polski z siedzibą w Białymstoku za pionierskie programy husarskie jak Podlaska Chorągiew Husarii oraz Polska Liga Husarska. Statuetkę odebrał  założyciel i prezes Fundacji Dariusz Wasilewski;

- Muzeum Tradycji Ruchu Narodowego z siedzibą w Jelczu-Laskowicach za promowanie polskiej historii, szczególnie historii obozu narodowego z Romanem Dmowskim na czele. Statuetkę odebrał kustosz oraz pomysłodawca Muzeum Mateusz Kotas;

- Akcji Społecznej „Kwiaty Wołynia” – za upamiętnienie 80-lecia rzezi wołyńskiej. Statuetkę odebrała Paulina Kalinowska – autorka identyfikacji graficznej akcji w postaci stylizowanego kwiatu lnu;

- Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” z siedzibą w Brzezinach na Zamojszczyźnie za wytrwałe promowanie lokalnej i regionalnej historii. Statuetkę odebrała  wieloletnia prezes Magdalena Szczepańska.

Podczas wydarzenia odbyły się debaty „Korfanty – polski wyrzut sumienia”, „NGO, czyli dobrowolne zrzeszenia”, a także koncerty Norberta „Smoły” Smolińskiego, zespołu regionalnego „Mogilanie” oraz „Kapeli Turobińskiej”. 

Anna PANISZEWA


Kontakt tel. +48 516-033-831 Hanna Paniszewa E-mail: forum.brzeskie@gmail.com

KPRM flaga godło 300x100           image002

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granica 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP ani Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie