Parlamentarny Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w Trakcie II wojny światowej i ekspertów różnych dyscyplin wiedzy opracował w latach 2017-2022 Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945.

Mimo upływu lat od zakończenia II wojny światowej, otwartym pozostaje wciąż pytanie, na jakim poziomie zamożności i pozycji stałoby dzisiejsze państwo polskie i jego obywatele, gdyby nie masowa eksterminacja  ludności i dokonane zniszczenia wojenne. Bezpowrotna utrata potencjału intelektualnego, kulturowego i gospodarczego nie zostały dotychczas wyczerpująco zbadane.

Polska w wyniku II wojny światowej straciła ponad 5 mln naszych obywateli. Zespół oszacował szkody wojenne na 6 bln 220 mld 609 mln zł. To są największe, w stosunku do całkowitej liczby ludności i majątku narodowego, straty osobowe i materialne ze wszystkich państw europejskich.

Poniżej przedstawiamy materiały informacyjne dotyczące Raportu.

Tekst Raportu można przeczytać na stronie: www.instytutstratwojennych.pl w zakładce Raport.


Kontakt tel. +48 516-033-831 Hanna Paniszewa E-mail: forum.brzeskie@gmail.com

KPRM flaga godło 300x100           image002

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granica 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP ani Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie