Wspaniały Bal Charytatywny Motocyklowego Stowarzyszenia Pomocy Polakom za Granicą Wschód – Zachód odbył się w dniu 13 stycznia 2024 roku. Tradycyjnie zorganizowany przez Motocyklowe Stowarzyszenie Pomocy Polakom za Granicą Wschód – Zachód z Grodziska Wielkopolskiego, bal ten stanowił nie tylko okazję do wspólnej zabawy, ale przede wszystkim szlachetnej inicjatywy.

Głównym celem corocznego balu było zebranie środków na pomoc i wsparcie młodych Polaków zza wschodniej granicy w trakcie ich pierwszych lat studiów, a także dla Domu dziecka w Bogdanowie. Dodatkowo, motocykliści zaangażowani są w wspieranie Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. R. Traugutta w Brześciu na Białorusi.

Tegoroczna edycja balu ponownie zgromadziła delegację Polaków z Brześcia, która zaszczyciła nas swoją obecnością. Spotkanie odbyło się w Hotelu Reślińskim w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie liczna grupa gościła, kontynuując tym samym owocną współpracę z zarządem Stowarzyszenia.

Podczas uroczystości, oprócz tradycyjnych zabaw i tańców, przeprowadzono licytację fantów na cele charytatywne. Wyjątkowym momentem było również wsparcie oferowane przez utalentowaną malarkę z Brescia, która poddała aukcji swój obraz. Z tej inicjatywy udało się uzyskać kwotę 1500 PLN, przeznaczoną na rzecz fundacji wspierającej potrzebujących.

Serdeczne podziękowania kierowane są do wszystkich uczestników tego wyjątkowego wydarzenia za ich poświęcenie, trud, ofiarność, życzliwość oraz zrozumienie najpilniejszych potrzeb. Dzięki za wspólną, serdeczną mobilizację na rzecz godnych celów charytatywnych.

 

Natalia KALASEJ


Kontakt tel. +48 516-033-831 Hanna Paniszewa E-mail: forum.brzeskie@gmail.com

KPRM flaga godło 300x100           image002

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granica 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP ani Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie