zbiorka21Dzień 1 III to tradycyjnie obchodzony w Polskiej Harcerskiej Szkole Społecznej Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia nowego święta w Polsce podjął w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński. Uzasadnienie dołączone do projektu ustawy głosiło, że będzie to święto w hołdzie bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Pomysł ustanowienia święta w tym terminie - pierwszego marca - wysunął ówczesny prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Janusz Kurtyka. Tego dnia w 1951 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”:będących ostatnimi ogólnopolskimi koordynatorami „Walki o Wolność i Niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją”.

kosciol22Ten dzień w harcerskiej szkole uświetnili swą wizytą przedstawiciele Motocyklowego Stowarzyszenia Pomocy Polakom za Granicą Wschód Zachód, które odwiedza i sponsoruje szkołę. Wspólnie z członkami FPIL i przedstawicielami harcerzy zaproszonymi przez druha Aleksandra Nawodniczego rozpoczęli dzień od mszy świętej w kościele pw. Św. Józefa na Kowalówce, po której wspominali żołnierzy niezłomnych i omawiali propozycje dalszej współpracy. W szkole jak zwykle odbywały się zbiórki harcerskie i zuchowe.

1Działają przecież aktywnie cztery drużyny harcerskie i dwie gromady zuchowe. Goście uczestniczyli w zbiórkach i śpiewali wraz z harcerzami i zuchami hymn Polski oraz patriotyczne piosenki harcerskie. Widzieli, że w Polskiej Harcerskiej Szkole im. R. Traugutta pamięta się o wydarzeniach historycznych ważnych dla Polski i przekazuje się wiedzę o nich dzieciom i młodzieży, co spełnia ważną rolę wychowawczą.

O godzinie 17.30 w szkole odbyła się też wieczornica poświęcona żołnierzom niezłomnym. Zebrała się na niej grupa harcerzy i osób dorosłych. Pani Anna Paniszewa – główny koordynator FPIL i pani Dorota Prążyńska – nauczycielka ORPEG dzieliły się ze zgromadzonymi wiedzą na temat bohaterów zasłużonych dla ojczyzny, bestialsko zamordowanych, przez lata zapomnianych, wyklętych, a teraz czczonych za zasługi dla ojczyzny i swą niezłomność.

Zgromadzone osoby otrzymały materiały źródłowe z informacjami i testy wiedzy o żołnierzach niezłomnych. W ich rozwiązaniu miał pomóc film biograficzny o Witoldzie Pileckim. Po nim odbyła się rozmowa pełna refleksji nad życiem bohaterów narodowych. Tak uczczono polskie, narodowe święto.

Dorota PRĄŻYŃSKA, nauczycielka ORPEGKontakt tel. +375 (33) 611-12-05 Hanna Paniszewa E-mail: forum.brzeskie@gmail.com