Mijaterstwo
Mijsterstwo1

biala 4W dziesiejszych czasach, kiedy wszyscy są zaniepokojeni sytuacją z koronawirusem, wiele państw jest objętych kwarantanną i granice całej Europy są zamknięte, z jeszcze większą tęsknotą przypominamy sobie nasz wyjazd do Białej Podlaskiej do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego. Wczesnym rankiem 6 marca br. na zaproszenie dyrektorki szkoły, pani Jolanty Mazuruk, wyjechaliśmy liczną grupą z Brześcia. Odczuwając ekscytację z powodu oczekującej nas podróży, nie mogliśmy się doczekać, kiedy już dotrzemy na miejsce. W autokarze śpiew zuchów i harcerzy z naszej szkoły nie kończył się do samej Białej Podlaskiej.

W szkole podstawowej witały nas pani dyrektor i pani wicedyrektor oraz liczna grupa uczniów, którzy cieszyli się z powodu wizyty dzieci z Białorusi. Po krótkiej próbie śpiewania przygotowanych przez nas piosenek na sali gimnastycznej, gdzie miał się odbyć koncert z okazji naszej wizyty, uczniowie Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. R. Traugutta mieli możliwość  wziąć udział w zajęciach i obejrzeć warunki, w których  uczą się polscy uczniowie. Harcerze byli na lekcjach z matematyki, geografii, biologii, a zuchy obserwowały zajęcia w klasach nauczania zintegrowanego. Największą frajdę sprawiały multimedialne tablice, na których nasze pociechy malowały i pisały swoje imiona.

Po powrocie do sali gimnastycznej uroczysty koncert rozpoczęła od krótkiej przemowy pani Jolanta Mazuruk, dyrektor szkoły. Bardzo się cieszyła, że kontynuujemy współpracę nawiązaną między szkołą w Brześciu a szkołą w Białej Podlaskiej.  W 2017 roku odbyła się pierwsza wizyta uczniów z Brześcia. W październiku 2019 roku uczniówie, nauczyciele i rodzice przyjeżdżali do Brześcia.biala 06032020

Potem zabrała głos Pani Anna Paniszewa, główny koordynator FPIL, która serdecznie podziękowała za przyjęcie i gościnność gospodarzy. Do szkoły przyjechali także dziennikarze z lokalnego radia i telewizji i przeprowadzili wywiady z przedstawicielami delegacji z Brześcia.

Wśród szanownych gości był prezydent miasta Biała Podlaska, Michał Litwiniuk. Był zachwycony poziomem wiedzy i zaangażowania białoruskich dzieci, które z oddaniem i powagą śpiewały polskie piosenki, pięknie recytowały wiersze polskich autorów. Podziwiał dzieci, które mimo ciężkiej nauki szkolnej na co dzień, w weekendy przychodzą do Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. R. Traugutta, żeby się uczyć języka polskiego i historii Polski.

Polskie dzieci też pokazały swoje talenty w śpiewaniu i tańcach, wywołując eksplozje oklasków ze strony licznej publiczności. Na zakończenie koncertu otrzymały słodkie upominki i z wielką radością ruszyły na obiad zorganizowany w szkolnej stołówce.

biala 2Kiedy nasze dzieci były zajęte na lekcji, którą prowadziła Pani wicedyrektor szkoły razem z polskimi uczniami, dyrekcje obu szkół odbyły rozmowę z prezydentem miasta, podczas której omawiano najważniejsze strony funkcjonowania szkół, mówiono o potrzebach oraz współpracy na przyszłość. Polska Harcerska Szkoła Społeczna im. R. Traugutta została zaproszona na Festiwal Tradycyjnych Zabaw i Gier w Białej Podlaskiej, który został zaplanowany na 16 maja br.

Bardzo dziękujemy, mamy ciekawe wspomnienia i nadzieję, że uda się nam wyjechać do Białej Podlaskiej w maju na festiwal i że nasza współpraca będzie korzystna dla obu stron, polskiej i białoruskiej.

Natalia KALASEJ


zbiorka21Dzień 1 III to tradycyjnie obchodzony w Polskiej Harcerskiej Szkole Społecznej Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia nowego święta w Polsce podjął w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński. Uzasadnienie dołączone do projektu ustawy głosiło, że będzie to święto w hołdzie bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Pomysł ustanowienia święta w tym terminie - pierwszego marca - wysunął ówczesny prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Janusz Kurtyka. Tego dnia w 1951 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”:będących ostatnimi ogólnopolskimi koordynatorami „Walki o Wolność i Niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją”.

kosciol22Ten dzień w harcerskiej szkole uświetnili swą wizytą przedstawiciele Motocyklowego Stowarzyszenia Pomocy Polakom za Granicą Wschód Zachód, które odwiedza i sponsoruje szkołę. Wspólnie z członkami FPIL i przedstawicielami harcerzy zaproszonymi przez druha Aleksandra Nawodniczego rozpoczęli dzień od mszy świętej w kościele pw. Św. Józefa na Kowalówce, po której wspominali żołnierzy niezłomnych i omawiali propozycje dalszej współpracy. W szkole jak zwykle odbywały się zbiórki harcerskie i zuchowe.

1Działają przecież aktywnie cztery drużyny harcerskie i dwie gromady zuchowe. Goście uczestniczyli w zbiórkach i śpiewali wraz z harcerzami i zuchami hymn Polski oraz patriotyczne piosenki harcerskie. Widzieli, że w Polskiej Harcerskiej Szkole im. R. Traugutta pamięta się o wydarzeniach historycznych ważnych dla Polski i przekazuje się wiedzę o nich dzieciom i młodzieży, co spełnia ważną rolę wychowawczą.

O godzinie 17.30 w szkole odbyła się też wieczornica poświęcona żołnierzom niezłomnym. Zebrała się na niej grupa harcerzy i osób dorosłych. Pani Anna Paniszewa – główny koordynator FPIL i pani Dorota Prążyńska – nauczycielka ORPEG dzieliły się ze zgromadzonymi wiedzą na temat bohaterów zasłużonych dla ojczyzny, bestialsko zamordowanych, przez lata zapomnianych, wyklętych, a teraz czczonych za zasługi dla ojczyzny i swą niezłomność.

Zgromadzone osoby otrzymały materiały źródłowe z informacjami i testy wiedzy o żołnierzach niezłomnych. W ich rozwiązaniu miał pomóc film biograficzny o Witoldzie Pileckim. Po nim odbyła się rozmowa pełna refleksji nad życiem bohaterów narodowych. Tak uczczono polskie, narodowe święto.

Dorota PRĄŻYŃSKA, nauczycielka ORPEG


Na zaproszenie dyrektora Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Papieża Jana Pawła II w Terespolu, Bogusława Korzeniewskiego oraz burmistrza miasta Terespol, Jacka Danieluka 50-osobową delegacją wyruszyliśmy w niedaleką podróż. Głównym celem wycieczki było nawiązywanie ściślejszych relacji z uczniami liceum, a także chcieliśmy się dowiedzieć, w jaki sposób można się dołączyć do grona uczniów liceum, jaka atmosfera panuje w szkole, jakie są warunki przyjęcia uczniów do liceum.  

terespol zuchy

Oprócz nauczycieli i opiekunów do starszych uczniów i harcerzy PHSS im R. Traugutta z wielką radością dołączyły się zuchy z gromad zuchowych „Zające na łące” oraz „Wiewiórki w mundurkach”, które miały zaśpiewać piosenki dla publiczności zgromadzonej w liceum. Po przekroczeniu granicy na terytorium liceum witał nas dyrektor, Bogusław Korzeniewski oraz harcerz II DH im. R. Snarskiego, Daniel Zubik, który obecnie uczy się w liceum w Terespolu. Koncert rozpoczął się od krótkiego przedstawienia naszej szkoły przez panią Natalię Kalasej oraz nauczycielkę z ORPEG, panią Dorotę Prżyńską, a potem zuchy i harcerze z Brześcia zaśpiewali przygotowane piosenki, które były ciepło przyjęte przez obecnych na sali gimnastycznej, gdzie odbywał się koncert. Uczniowie liceum też zaprezentowali nam swoje talenty, wywołując owacje publiczności.

Po koncercie zwiedziliśmy Prochownię Terespola będącą częścią Przedmościa Terespolskiego Twierdzy Brześć, a po powrocie do liceum już czekały na wszystkich pyszne pączki z ciepłą herbatą i kawą. Dzień wcześniej był bowiem tłusty czwartek. Jedną z głównych rozrywek było strzelanie w strzelnicy laserowej liceum i otrzymywanie za to nagród. Niektórzy po raz pierwszy sprawdzali swoje umejętności w strzelaniu i dzięki wskazówkom nauczyciela wychowania fizycznego wyświetlało się więcej punktów na tabeli wyników, bo uczniowie wiedzieli, jak trafić w dziesiątkę.

Na koniec naszej wizyty nakarmiono nas pysznym obiadem w Szkołe Podstawowej nr 1 im. św. Królowej Jadwigi, a strarszym uczniom pokazano akademik.

Bardzo się cieszymy, że w liceum w Terespolu udało się nam spędzić tak wspaniały dzień. Dziękujemy gospodarzom za ciepłe przyjęcie i mamy nadzieję, że kolejne spotkania odbędą się w atmosferze przyjaźni i rodzinnej gościnności. Chcielibyśmy, aby nasi uczniowie zasilili szeregi Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Papieża Jana Pawła II.

Natalia KALASEJ


olimpiada 1W lutym 2020 roku po raz pierwszy w Polskiej Harcerskiej Szkole Społecznej im. Romualda Traugutta odbyła się olimpiada historii i języka polskiego. Uczestniczyło w niej trzydzieścioro uczniów w wieku 10 – 13 lat.

Ich zadaniem było odpowiedzieć na pytania dotyczące życia i działalności patrona szkoły, Romualda Traugutta, a także rozwiązać test gramatyczny na poziomie zaawansowania językowego A2.

Zwycięzcami olimpiady okazali się: Danuta Olszewska, Ariadna Liwaj, Angelina Piskur, Weronika Antuszewicz, Angelina Gałubkowicz, Daniel Aleksandrow. Można przypuszczać, że to są najlepsi uczniowie szkoły w tej grupie wiekowej w roku szkolnym 2019/2020.

W nagrodę otrzymali oni puzzle przedstawiające krajobrazy z różnych państw Europy ufundowane przez Motocyklowe Stowarzyszenie Pomocy Polakom za Granicą Wschód-Zachód. Była to dla nich ciekawa i satysfakcjonująca nagroda. Interesujące, że nagrody zostały wręczone 22.02. 2020 r. w Dniu Myśli Braterskiej i tuż po Dniu Języka Ojczystego, który jest co roku 21 lutego.

Dorota PRĄŻYŃSKA, nauczycielka ORPEG


42W Polskiej Harcerskiej Szkole Społecznej im. R. Traugutta w Brześciu rozwój zawsze był na pierwszym miejscu, szczególnie, gdy chodzi o uczniów szkoły. Zmiany aktywizują wszystkich uczestików, odświeżają rzeczywistość, przymuszają nas do aktywnych działań i przysposobienia się do nowych warunków. I to zawsze jest dobra sprawa, poniweważ żadna organizacja nie może działać skutecznie i pełnić swojej roli na 100 procent, jeżeli nie będzie ciągłego rozwoju.

Pomysł stworzenia nowej gromady zuchowej już od dawna fruwał w powietrzu, ale z różnych powodów nie udawało się zrealizować tego planu. Nareszcie pod koniec 2019 roku została założona GZ „Wiewiórki w mundurkach”, i pierwsza zbiórka odbyła się 22 grudnia 2019 roku. Założycielką gromady jest Natalia Kalasej, nauczycielka Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. R. Traugutta w Brześciu. Nie mając doświadczenia w harcerstwie, trudno jest być wzorem dla małych zuchów. Ale mamy ogromną chęć pomocy dzieciom w rozwoju osobistym i zapał, który jest niezbędny w realizowaniu nowych wyzwań. Uczymy się razem na co dzień, tym bardziej, że wsparcie ze strony głównego koordynatora FPIL, Pani Anny Paniszewej, oraz pomoc przybocznego gromady, Romana Turko, harcerza z doświadczeniem, wciela w nas wiarę, że możemy osiągnąć wszystkie cele.

Pierwszym wspólnym świętem w nowej gromadzie był Dzień Dziadka i Babci obchodzone w Polsce 21, 22 stycznia. Przygotowywaliśmy się do tej uroczystości przez dwa tygodnie. Dzieci zrobiły cudowne laurki i nauczyły się wierszy dla ukochanych dziadków, których zaproszono na święto 25 stycznia. Powrót naszych gości do dzieciństwa oraz wesoła zabawa razem z wnukami, herbatka z cukierkami i ciastkami, śpiewanie piosenki zuchowej, pląsy, – wszystko to podarowało nam radość dzielenia się ciepłem z bliskimi i zjednoczyło nas po raz pierwszy jako nową gromadę zuchową.

Dużo wyzwań jest przed nami, ale możemy z pewnością powiedzieć, że rozpoczęliśmy naszą wspólną przygodę zuchową i mamy przed sobą długą podróż i cały świat do odkrycia.

Natalia KALASEJ


Z Krakowa do Brześcia przyjechałam w roku 2017. Wcześniej byłam w Połocku.  Już wtedy przekonałam się, że na Białorusi potrafią zadbać o miasta i  zabytki, że w restauracjach można dobrze zjeść. Odniosłam pozytywne wrażenie, bo wszystko wyglądało schludnie i estetycznie. Przerażały mnie jednak informacje dotyczące czasów reżimu komunistycznego, likwidacji kościołów. Nie wypuszczono nas też z autokaru na Runku, żebyśmy taką dużą grupą specjalnie nie zwracali na siebie uwagi.  W rezultacie na terenie Białorusi podczas tej krótkiej wycieczki czułam się nieswojo. Uczyłam też języka polskiego Polaków z Białorusi na roku zerowym Politechniki Krakowskiej starających się na studia w Polsce. Pamiętam, że nie mieli wiedzy na temat początków II wojny światowej ani też pomordowania polskich oficerów w 1940 r. w Katyniu i innych miejscach.  Słyszałam też, że na Białorusi panuje duża dyscyplina i jest dość bezpiecznie. Trzeba jednak trochę pomieszkać w danym kraju, żeby poznać wszystko od podszewki i samemu się przekonać, jak jest naprawdę.

Tym razem los pokierował mnie do Brześcia, miasta przygranicznego. Cieszyłam się, że to niezbyt daleko od domu, tylko 347 km. Sprawdziłam, że jest to miasto, w którym żyje około 350 tys. ludzi. To dało mi już orientację, że jadę do miasta połowę mniejszego niż Kraków. Brześć jest szóstym pod względem liczby mieszkańców i drugim pod względem zajmowanego obszaru miastem Białorusi. Kraków to drugie co do liczby mieszkańców i powierzchni miasto kraju.  Przyzwyczaiłam się, że mieszkam w mieście, które wszyscy podziwiają. Zabytki Krakowa są na liście Unesco. Do Krakowa w 2019 roku przybyło 14 milionów turystów. Wizytę w Krakowie mieszkańcom Białorusi utrudniają wizy tak jak i mieszkańcom Polski wizytę na terenie Białorusi. Obywatele wielu państw mogą jednak przybyć do turystycznego Krakowa nawet bez paszportu. W Krakowie zawsze jest ruch, mijają się różne środki lokomocji – autobusy, tramwaje, samochody, ociera się o siebie mnóstwo ludzi.  W miejscach turystycznych słychać  języki z całego świata. Jest wiele atrakcji, teatrów, kin, muzeów, koncertów, kawiarni i restauracji. Kraków to miasto kultury. Trudno wymienić wszystkie jego zalety i trudno wyjechać z niego bez żalu. Przeprowadzka do nieznanego Brześcia i do państwa nienależącego do Unii Europejskiej wiązała się więc z poczuciem niepewności.

fpil117 grudnia 2019 r. w filharmonii brzeskiej odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu. Uczniowie i nauczyciele Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. R. Traugutta, rodzice i członkowie FPIL licznie  przybyli na miejsce, żeby się dołączyć do tradycyjnej Wigilii i otworzyć serca na  bożonarodzeniowy cud.

Koncert rozpoczęto od przedstawienia szanownych gości i krótkiej przemowy pani konsul, Jadwigi Żak, która  w imieniu przedstawicieli Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu podziękowała za zaproszenie i wszystkim obecnym złożyła życzenia świąteczne oraz noworoczne, do których w trakcie swojej przemowy   dołączyła się pani Dorota Prążyńska, nauczycielka języka polskiego z ORPEG.

Program koncertu  uświetniły piękne kolędy w wykonaniu Polskiego Chóru ZGODA, tworząc niepowtarzalną atmosferę nadchodzących świąt i  przywołując w pamięci drogie sercu wspomnienia z dzieciństwa. Najmłodsza uczestniczka koncertu, Ksenia Sachacka, zaśpiewała starą góralską kolędę „Oj, maluśki, maluśki”, a Karina Wasiljewa, zdobywczyni trzeciego  miejsca na festiwalu „Sacrosong 2019” w Otwocku, wyróżnienia na otwartym konkursie poezji śpiewanej w Terespolu i nagród w miejskich konkursach w Brześciu wywarła niezapomniane wrażenie na publiczności słynną kolędą „Dlaczego dzisiaj”.

Harcerki z I DH im. T. Kościuszki zaśpiewały z akompaniamentem drużynowej Bożeny Dziemczenko dwie kolędy „Choinkowe święta” oraz „Przychodzimy do stajenki”  .

fpil2Gdy już wszyscy uczestnicy zaśpiewali, pani Jadwiga Żak, konsul Rzeczypospolitej Polskiej, wręczyła pani Annie Paniszewej, głównej koordynatorce FPIL, symboliczny prezent z okazji nadchodzących świąt, a ona podziękowała pani konsul za współpracę oraz popieranie projektów i działań organizacji.   

Po zakończeniu pierwszej części spotkania wszystkich gości zaproszono pod bajecznie piękną choinkę, gdzie kapelan harcerstwa w Brześciu, ksiądz Antoni Ancipienko, poświęcił Opłatek i każdy z obecnych  mógł złożyć życzenia bożonarodzeniowe podczas  łamania się nim oraz wspólnie zaśpiewać kolędy z harcerzami z II i III DH im. R. Snarskiego i zuchami z gromad zuchowych „Zające na łące” i „Wiewiórki w mundurkach”.

Nie ma w naszym kalendarzu świąt bardziej rodzinnych i lubianych niż Święta Bożego Narodzenia. Dlatego takie spotkania opłatkowe są  przypomnieniem, że wszyscy jesteśmy wielką rodziną i naszym głównym celem jest dzielenie się i obdarowywanie  miłością i ciepłem z otaczającymi nas ludźmi.

Natallia KALASEJ


festiwal1 grudnia 2019 r. w Baranowiczach odbył się IV Festiwal piosenki harcerskiej na Białorusi „Muzyka w plecaku” zorganizowany przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu. Społeczna Szkoła Polska im.Tadeusza Rejtana jak zawsze gościnnie przywitała uczestników konkursu.

W tym roku oprócz gospodarzy w Festiwalu wzięły udział dzieci z Brześcia, Słonimia oraz ze Szczuczyna.

Od krótkiego przemówienia Festiwal rozpoczęła konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu, Pani Agnieszka Fiałkowska, która po raz pierwszy miała oceniać zespoły wspólnie z  przedstawicielami Związku Harcerstwa Polskiego z Warszawy, druhem Adamem Czetwertyńskim i druhną Haliną Jankowską oraz członkami chóru z Baranowicz.

Rywalizacja drużyn i gromad odbyła się tradycyjnie w trzech kategoriach:

„Ulubiona piosenka harcerska”, „Piosenka patriotyczna” oraz „Przygoda zuchowa”.

W kategorii zuchowej gromada „Zające na Łące” z Brześcia z piosenką „Taki kraj” zajęła IV mejsce. Gromada zuchowa „Zielona wyspa” ze Słonimia znalazła się na III miejscu. Zuchy ze Szczuczyna z piosenką „Jestem Polakiem” przyjechały na festiwal po raz pierwszy i od razu wylądowały na II miejscu. Zwyciężyła w tej kategorii gromada zuchowa „Szalone Dzieci” z Baranowicz z piosenką „Idzie zuch”.

festiwal2W kategorii „Ulubiona piosenka harcerska” członkowie jury przyznali III miejsce Drużynie Harcerskiej „Gwieździste niebo” im. Michała Kazimierza Ogińskiego ze Słonimia z piosenką „Opadły mgły”. Na II miejscu DH „Gorące Serca” im. Tadeusza Rejtana z Baranowicz z piosenką „Wspomnienia bumeranga”. Zwyciezcami w tej kategorii byli harcerze z II DH im. R. Snarskiego z Brześcia, którzy zaśpiewali piosenkę pt. „Krajka”.

W kategorii „Piosenka patriotyczna” zwyciężyła Drużyna Harcerska „Gwieździste niebo” im. Michała Kazimierza Ogińskiego ze Słonimia z piosenką „Szara piechota”. Dyplom za zajęcie II miejsca otrzymali przedstawiciele I DH im. T. Kościuszki z Brześcia za piosenkę „Szary mundur”. Zastęp „Bystre Asy” z II DH im. R. Snarskiego z Brześcia z piosenką „Jestem harcerzem” został nagrodzony dyplomem za III miejsce. Specjalne wyróżnienie otrzymał Zespół Harcerski „Tacy Młodzi” z II DH im. R. Snarskiego z Brześcia.

Takie imprezy jednoczą i podbudowują polską młodzież, inspirują do nowych działań, także są miejscem nawiązania nowych kontaktów wśród harcerzy i dają impuls do rozwoju organizacji harcerskiej na Białorusi.

Dziękujemy serdecznie organizatorom festiwalu za cudowną atmosferę, za wspólne zabawy i niepowtarzalne emocje.

Natalia KALASEJKontakt tel. +48 516-033-831 Hanna Paniszewa E-mail: forum.brzeskie@gmail.com

KPRM flaga godło 300x100           image002

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granica 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP ani Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie